Wicked World


Omschrijving:

Wicked World gaat over het effectief aanpakken van complexe vraagstukken. Dat is ambitieus en vernieuwend. Toch claimt het boek geen eensluidend antwoord te hebben. Juist niet! Het boek is een pleidooi voor de erkenning van de complexiteit van de wereld waarin managers, professionals en beleidsmakers moeten opereren. De instrumenten die tot nu toe voorhanden zijn, bieden te weinig uitkomst en vergroten soms zelfs de problemen. Het boek introduceert systeeminnovatie voor probleemoplossing: dieper duiken, verbanden en patronen leren zien en ontdekken dat simpele oorzaak-gevolg conclusies vaak niet te trekken zijn. Door het veranderen van kleine dingen kunnen grote vernieuwingen plaatsvinden. Met nieuwe begrippen, afkomstig uit systeem- en complexiteitstheorieen laat het boek zien hoe met uitdagingen als robotisering, polarisatie, burn-out, globalisering en cybercriminaliteit omgegaan kan worden. De ontwikkeling van systeemwijsheid is daarbij de eerste stap. - Uniek boek in zijn soort over het oplossen van complexe vraagstukken; - met systeemtekeningen die de verbanden tussen systemen inzichtelijk maken; - legt aan de hand van heldere stappen uit hoe tot systeeminnovatie te komen. Doelgroep Business Edition, voor managers, staf- en beleidsfunctionarissen. Ook bruikbaar in opleidingen: sociale wetenschappen, beleid, management, bestuurskunde, strategie, veranderkunde en in interdisciplinaire opleidingen in zorg, onderwijs, business en energietransitie. De auteurs Karel van Berkel en Anu Manickam werken vanuit hun bedrijf We-Sense aan het ontwikkelen en uitdragen van kennis over complexiteit en systeemdynamiek voor managers en beleidsmakers. De ambitie is het ontwikkelen van een nieuwe generatie managers en professionals die in staat is complexe problemen aan te pakken met systeemwijsheid en systeeminnovatie. Karel van Berkel is socioloog en organisatieadviseur en als docent verbonden aan de Hanzehogeschool en Schouten University of Applied Sciences. Hij is gespecialiseerd in interventies in complexe dynamische contexten. Hij publiceerde eerder boeken over zelfsturende teams en organisatievernieuwing. Anu Manickam is gepromoveerd op complexiteitstheorie, toegepast op economische clusters en regio-ontwikkeling. Vanuit de Hanzehogeschool participeert zij in beleids- en onderzoeksprojecten regio-ontwikkeling en innovatieve ecosystemen, zowel in Europees als in regionaal verband. Daarnaast draagt zij bij aan curricula-ontwikkeling in Mastersprogramma's.

    EAN Code:
  • 9789001826765Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 26.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement