Westerse christenen met hun buren onderweg


Omschrijving:

In deze beknopte studie wordt gezocht naar middelen om het wankele zendingsbesef van Westerse christenen ten opzichte van hun eigen omgeving te doen ontwaken of sterker te maken. In Jezus Christus en door de Heilige Geest is de hele onderneming van God, de Missio Dei, begonnen en verder gegaan; door Hem zal zij ook worden voltooid en beeindigd. Jezus wil dat alle christenen deelnemers aan Zijn missie zijn. De apostelen moesten thuis beginnen, in Jeruzalem, Judea en Galilea. Bijgevolg komt ook voor de christenen van vandaag deelname aan de zending van Jezus tot uiting in hun verhoudingen met de mensen die dichtbij wonen, die geen religie hebben, of die van andere religies en culturen zijn. Het zendingsveld ligt in onze onmiddellijke nabijheid, waar we dagelijks de mensen ontmoeten die we kennen. Dr. Steven Paas, voorheen zendingswerker in Malawi, heeft kort en bondig een briljante missiologie aangereikt voor Westerse christenen, die gevangen zitten in een neo-kolonialistische voorstelling van zending. Paas laat zien dat elke vorm van superioriteitsdenken het missiologische wezen van de kerk beschadigt en botst met de Bijbelse betekenis van zending. Hij spoort Westerse christenen en hun buren van een andere (niet-)religieuze en culturele achtergrond aan om gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht van Jezus. Ds. Willem-Henri den Hartog, coordinator in zuidelijk Afrika, GZB; predikant, Church of Central Africa Presbyterian (CCAP), Malawi. Steven Paas heeft zijn sporen verdiend in het veld van zending en evangelisatie. Als theoloog en als zendeling en evangelist pur-sang, weet hij waar hij het over heeft. Hij behandelt serieuze theoretische en praktische missiologische vragen. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met thema's als verkiezing en alverzoening? Welke dingen staan actieve deelname aan zending en evangelisatie in de weg? Wat zegt de Schrift hierbij? Paas wijst op een stevige, maar toegankelijke manier een heldere weg. Hij nodigt uit tot Bijbelse bezinning, en tot verdere studie. Ds. Jan van 't Spijker, docent missionaire vakken, Theologische Universiteit, Apeldoorn. Steven Paas biedt wijze bezinning over christelijke zending, ontleend aan tientallen jaren ervaring in zending en evangelisatie. Vanuit het Bijbelse fundament van zending bespreekt hij de bezwaren die worden geopperd en leidt hij de lezer naar de manier waarop individuele en communale hindernissen kunnen worden overwonnen, om zo het evangelie van Jezus Christus effectief te delen met niet-christenen. Sterk aanbevolen. Dr. Alexander E. Stewart, Academisch Decaan en Universitair Hoofddocent Nieuwe Testament, Tyndale Theological Seminary, Badhoevedorp. De gemeente van Christus is als Gods dienares geroepen te dienen in de Missio Dei. Als christenen eenmaal hebben gezien dat het de Drie-enige God is, die deze zendingsbeweging zelf gaande houdt in deze wereld, kunnen zij nooit meer provinciaals denken over de kerk. Dat inzicht verandert het zicht op pastoraat, diaconaat, catechese, prediking en - zelfs- op de begroting van de gemeente. Wie liever de luiken sluit voor de buitenwereld, om zich terug te trekken op het vertrouwde kerkelijke terrein is gewaarschuwd: dit boek zal hem geen rust gunnen. Ds. Peter L.D. Visser, Missionair predikant en consulent

    EAN Code:
  • 9789464035223Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 17.99
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement