Vrijheid, gelijkheid, solidariteit


Omschrijving:

Sinds de Verlichting streeft de mens steeds sterker naar emancipatie. Die emancipatiestrijd was en is een proces vol spanningen en klassenconflicten: waar de ene groep verandering eist, pleiten anderen voor behoud. Daarom is de geschiedenis van de emancipatie onlosmakelijk verbonden met machtsstrijd en ideologische geschillen. Eindigt dat streven naar meer vrijheid ook met gelijkheid in de werkelijkheid? En zo ja, hoe moet die gelijkheid dan tot stand komen? Dit boek laat de lezer op kritische wijze kennismaken met de ideeen waarop onze politieke moderniteit stoelt - vrijheid, gelijkheid en solidariteit - en licht toe hoe verschillende ideologieen vorm gaven aan die ideeen. Daarvoor neemt de auteur ons mee op een fascinerende tijdreis die begint met de ontrafeling van de middeleeuwse orde en ons langs de Verlichting, de moderniteit en de wereldoorlogen weer naar het heden brengt. Onderweg ontdekken we de geschiedenis van alle belangrijke ideologieen, van (neo)conservatisme tot anarchisme, van nazisme tot feminisme. Telkens stellen we ons de vraag welke visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit er binnen en tussen die ideologieen voorkomen. Daarbij komen ook relevante hedendaagse onderwerpen zoals alt-right, ecologie en multiculturalisme aan bod. Dat alles maakt Vrijheid, gelijkheid, solidariteit een razend actueel boek - ideologieen zijn immers terug van nooit weggeweest.

    EAN Code:
  • 9789463934411Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 35.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement