Voor de verandering


Omschrijving:

- Verandering belicht vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus; - verbindt de theorie met de toepassing van de agogiek in de beroepspraktijk; - met aandacht voor het belang van methodisch professioneel werken. Voor de verandering gaat uitgebreid in op de benodigde vaardigheden om veranderprocessen in het werkveld te begrijpen en te begeleiden. De theorie wordt behandeld aan de hand van vele concrete, herkenbare voorbeelden, waarna de consequenties voor het agogisch handelen worden besproken. Professioneel en methodisch aan verandering werken komt in een apart hoofdstuk aan de orde. Voor deze zevende editie is de opzet van het boek volledig herzien. Het boek is beknopter en compacter geworden omdat het geen aparte hoofdstukken over verandering op de hogere niveaus meer bevat. Relevante informatie over verandering op deze niveaus is nu geintegreerd in eerdere hoofdstukken. De indeling is geheel gewijzigd, wat de toegankelijkheid vergroot. Voor de verandering is gericht op de hbo-opleiding Social Work en is met name te gebruiken in de propedeutische fase. Daarnaast is het boek geschikt voor opleidingen in de sector gezondheidszorg, zoals verpleegkunde en dietetiek. Verder wordt het boek gebruik binnen pastoraal werk - theologie en andere werkvelden waarin het beinvloeden van gedrag en het bevorderen van welzijn een rol speelt. Studenten en docenten vinden op de ondersteunende website verwerkingsopdrachten, toetsvragen, een inleiding in de gesprekstechniek, links naar relevante websites en bijlagen voor verdere verdieping van de informatie uit het boek. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf. (URL: https://bookshelf.nl/) Zoek het E-ISBN van dit boek ยป (URL: https://www.noordhoff.nl/hoger-onderwijs/overzicht-e-isbns) Joep Brinkman studeerde andragogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en werkte verder als managementadviseur, als beleidsmedewerker en als onderzoeker. De laatste decennia was hij docent in het hbo. Hij schrijft studieboeken, geeft trainingen en adviseert bedrijven en instellingen.

    EAN Code:
  • 9789001745622Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 34.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement