Toegepaste ethiek in sociaal werk


Omschrijving:

• Een praktisch handboek voor ethisch handelen; • toegankelijk geschreven, met concrete en actuele praktijkvoorbeelden; • sluit aan bij het werkveld in brede zin (in de wijk, bij langdurige zorg en bij jeugd). In het Sociaal Werk staat het methodisch werken centraal om clienten te kunnen helpen. Maar het methodisch werken heeft een minimaal effect op hoe iemand de door jou gegeven zorg ervaart. Het kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven, start met iemand op een verantwoorde manier erkennen in een zorgrelatie en vanuit daar na te denken over welke ondersteuning en hulp die persoon nodig heeft. In dit proces denkt een sociaal werker steeds kritisch na over het kunnen aanbieden van de juiste zorg. Het Handboek Praktische Ethiek in Sociaal Werk laat de student kritisch stilstaan bij wie hij/zij is, waar de student vandaan komt en welke persoonlijke waarden en normen de student nastreeft. Al deze aspecten hebben namelijk invloed op het persoonlijk handelen. Door gebruik te maken van verschillende tools leert de student reflecteren op het eigen ethisch handelen. Handboek Praktische Ethiek in Sociaal Werk (de eerste editie) is uniek, omdat het is opgedeeld in drie delen die passen bij de verschillende niveaus van de ontwikkeling van de hbo-student Social Work. In het eerste deel ('Inleiding: ethiek en ik') staat de student centraal. Er wordt onderzocht wat ethiek betekent en wat de (eigen) normativiteit van de student betekent voor toekomstig professioneel handelen. In het tweede deel ('De sociaal werker en de waarde van de ander') staat de relatie van de sociaal werker met de ander centraal. Dit deel focust op waardigheid - en de erkenning daarvan - en hoe de sociaal werker kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. In het derde deel ('Professioneel handelen') wordt de verdieping gezocht in verschillende uitdagingen die het sociaal werk biedt, zowel op persoonlijk, professioneel als maatschappelijk vlak. Verschillende technieken en methodieken die passen bij de verschillende profielen van de opleiding tot sociaal werker, komen aan bod. Handboek Praktische Ethiek in Sociaal Werk is speciaal geschreven voor de verschillende hbo-opleidingen Social Work in Nederland. Het boek is inzetbaar in elke fase. Studenten en docenten vinden op de ondersteunende website relevante websites en bijlagen voor verdere verdieping van de informatie uit het boek. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf (URL TOEVOEGEN: https://bookshelf.nl/). Zoek het E-ISBN van dit boek » (URL invoegen: https://www.noordhoff.nl/hoger-onderwijs/overzicht-e-isbns) Stephanie van der Corput werkt als docent GGZ, methodiek en ethiek aan de Hogeschool InHolland, bij de opleiding Social Work. Corput heeft een achtergrond als Zorgethicus en Vaktherapeut Dans-en Beweging. Van 2017-2019 voerde zij een onderzoek uit over de betekenis van en omgang met de ervaring van machteloosheid gedurende het herstel van clienten binnen de GGZ. Een praktisch boek over dit onderwerp is in mei 2020 verschenen. Sanne Gruyters is docent filosofie aan de HAN University of Applied Science, bij de opleiding Social Work. Daarnaast is zij docent-onderzoeker bij het lectoraat Ethiek van Verbinding van mensen met een Verstandelijke Beperking. Als ethicus is zij betrokken bij het College van Toezicht van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Wouter Jaspar is docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool Inholland, bij de opleiding Social Work. Daarnaast is hij docent-onderzoeker bij het lectoraat Dynamiek van de stad.

    EAN Code:
  • 9789001297428Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 38.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement