Taal & Didactiek: Begrijpend lezen


Omschrijving:

Kinderen van deze tijd krijgen steeds meer te maken met een (stort)vloed aan informatie op hun telefoon en computer, in boeken en via de tv. Het is belangrijk dat ze daar snel en zorgvuldig mee om kunnen gaan: waar gaat deze tekst over, wat wil die van mij en (hoe) reageer ik erop? Dat vergt complexe leesvaardigheden zoals je leesdoel stellen, teksten selecteren, de kern eruit halen, de tekst beoordelen en je reactie bepalen. Begrijpend lezen wordt daardoor een steeds belangrijker vak in de basisschool. Het leren en inzetten van de juiste vaardigheden of strategieen is een complexe zaak en kent dan ook een complexe didactiek. Het vraagt veel inzicht en didactische bekwaamheid van de man of vrouw voor de klas. Begrijpend lezen biedt een complete didactiek voor begrijpend lezen. Het behandelt alle aspecten die daarbij komen kijken zowel binnen de lessen begrijpend lezen als bij andere vakken: de vaardigheden die kinderen moeten beheersen, de doelen en de instructie, de werkvormen, de toetsing en het aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. Begrijpend lezen is een praktisch boek waarbij Pabo-studenten leren hun praktijk vorm te geven en die vanuit actuele theorie te verantwoorden. In deze vierde druk van Begrijpend lezen zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Het boek sluit daardoor naadloos aan bij de landelijke kennisbasis en de verplichte kennistoets. Door uitvoerige lesvoorbeelden met toelichting vanuit de theorie staat het boek dichter bij de praktijk. Er is ook meer aandacht voor begrijpend lezen bij andere vakken en bij thematisch werken. Verder zijn de hoofdstukken rond zorgverbreding nu gebaseerd op handelingsgericht werken zodat studenten beter leren aansluiten bij de verschillende leerbehoeften in de groep. Vanzelfsprekend zijn voorbeelden uit de nieuwste (webbased) methoden erin verwerkt en is de theorie geactualiseerd onder meer over leerstijlen, handelingsgericht werken en het werken met de referentieniveaus. Daarmee is dit veel gebruikte boek voor de didactiek van begrijpend lezen uit de serie Taal & Didactiek geactualiseerd en kunnen studenten het weer verantwoord gebruiken bij hun onderwijs in begrijpend lezen. Op de website www.taalendidactiek.noordhoff.nl is ondersteunend materiaal voor docenten en studenten beschikbaar.

    EAN Code:
  • 9789001810139Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 56.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement