Regie over innovatie


Omschrijving:

De inzichten die worden gepresenteerd in dit boek zijn het resultaat van de arbeid van een niet traceerbaar, zeer groot aantal onderzoekers, wereldwijd. De inzichten zijn algemeen geaccepteerd in het internationale onderzoeksveld van de innovatiewetenschappen. De inhoud van dit boek is daarmee beproefd door vele wetenschappers en praktijkmensen. Dit betekent ook dat de theorieen, modellen, concepten, methoden, technieken en instrumenten die worden beschreven niet zijn ontsproten aan het brein van de auteur van dit boek. Op strategische plaatsen in het boek worden de kernbronnen aangehaald waarop de onderwerpen van dit boek zijn gebaseerd. In de tekst wordt in de meeste gevallen gerefereerd aan de auteurs die het betreffende kennisconcept als eerste introduceerden. Ten behoeve van de leesbaarheid van de tekst wordt deze referentie daarna niet continu herhaald. Daar waar een referentie aangehaald wordt, kunt u er als lezer van uitgaan dat de tekst en afbeeldingen over dit onderwerp zijn gebaseerd op en afgeleid van de inzichten die zijn geintroduceerd door deze referentie en door een groot aantal andere onderzoekers die op dit onderwerp werkzaam zijn en die het onderwerp verder inhoud en diepgang hebben gegeven in hun publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Aanvullend kan hier worden opgemerkt dat alleen theorie wordt behandeld die door vele andere auteurs is beoordeeld als waardevol en waarover vele andere auteurs hebben gepubliceerd. Deze publicaties worden ten behoeve van de leesbaarheid van de tekst dus niet aangehaald. Om de onderwerpen verder toe te lichten, uit te werken en te illustreren is een groot aantal websites geraadpleegd en geparafraseerd. Daar waar figuren en tabellen in dit boek op informatie uit deze websites zijn gebaseerd, is deze bron vermeld bij deze figuren en tabellen. Deze bron is ook terug te vinden in het overzicht van geraadpleegde en geparafraseerde websites; evenals de websites die niet direct in het boek geciteerd worden, maar die wel als bron hebben gediend bij de tot standkoming van dit boek

    EAN Code:
  • 9789001893163Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 27.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement