Preventiegids internationale kinderontvoeringen Belgie


Omschrijving:

Een internationale kinderontvoering is een beladen term. Het veronderstelt een bewuste en criminele daad die niet anders kan dan het welzijn van de betrokken kinderen negatief beinvloeden. Dat is vaak de reactie van een buitenstaander wanneer er gesproken wordt over internationale kinderontvoeringen. Er zijn dan ook maar weinig mensen die zich aangesproken voelen. Niet als slachtoffer, maar ook zeker niet als dader. Weinig professionelen zijn van oordeel dat ze ooit met de problematiek te maken zullen hebben. Precies daarin schuilt de misvatting. Een internationale kinderontvoering is lang niet zo uitzonderlijk als vaak wordt aangenomen. Jaarlijks behandelt Child Focus ongeveer 350 a 400 dossiers internationale kinderontvoering. Het gaat om kinderen die vanuit of naar Belgie worden ontvoerd of om ouders die vrezen dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Experts internationale kinderontvoering zijn het erover eens dat het belang van preventie niet kan overschat worden. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat het werkveld goed geinformeerd is over de risico's en over de beschikbare preventiemechanismen om een internationale kinderontvoering te voorkomen. Dat is geen evidentie, want het werkveld van professionelen die mogelijks in aanraking komen met deze risicogezinnen is breed. Het gaat onder meer om advocaten, politiemensen, notarissen, bemiddelaars, therapeuten, psychologen en gemeenteambtenaren. Deze gids wil handvaten aanreiken aan professionelen om het risico op internationale kinderontvoering vroeg te detecteren en op zoek te gaan naar de gepaste maatregelen om een ongeoorloofd vertrek te voorkomen.

    EAN Code:
  • 9782509032485Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 20.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement