Praktische psychologie voor Sociaal werk


Omschrijving:

- Benadert psychologische theorieen vanuit de beroepspraktijk van de sociaal werker; - helpt studenten bij het herkennen en toepassen van theorieen in praktijksituaties; - bevat uitgebreide introducerende casussen en afsluitende verwerkingsopdrachten. Psychologie voor Sociaal Werk gaat in op psychologische theorieen die aan de basis liggen van de methodieken die toekomstige sociaal werkers gebruiken. De vraag wat relevant en praktisch toepasbaar is voor hun beroepsuitoefening staat hierbij centraal. Ieder hoofdstuk start met een casus waarin een situatie vanuit het sociaal werk wordt omschreven. Daarna wordt uitgelegd welke psychologische kennis een sociaal werker hierbij nodig heeft en hoe hij deze kennis inzet. Het boek bevat een deel over contact maken, waarbij lichaamstaal, empathie en vooroordelen aan bod komen. Deel twee gaat over het afstemmen op doelgroepen, met onderwerpen als hechting, diversiteit en persoonlijkheid. Het derde deel gaat over het herkennen en hanteren van psychologische mechanismen en deel vier zoomt in op de uitdagingen in het leven. Hier worden onderwerpen als traumatische ervaringen, rouw en stress besproken. In het laatste deel komen krachtbronnen als zelfcompassie en weerbaarheid aan bod. Op de bijbehorende website kunnen studenten toetsen vinden. Docenten hebben online toegang tot extra achtergrondinformatie en ondersteunende grafieken en tabellen. Bij dit boek kunnen docenten zelf ook toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Toetsen kunnen geexporteerd worden naar diverse formats. Psychologie voor Sociaal Werk is bedoeld voor de opleiding Social Work.

    EAN Code:
  • 9789001730321Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 46.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement