Praktisch Europees Recht


Omschrijving:

Praktisch Europees Recht biedt inzicht in de basisregels omtrent het recht van de Europese Unie (EU). Hoe is de EU georganiseerd en wat betekent dit voor de Nederlandse rechtsorde? Het boek geeft de kern van de regels van het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. In de nieuwe editie wordt meer nadruk gelegd op het Europees burgerschap en het Handvest van de grondrechten. Ook zijn de regels met betrekking tot de interne markt teruggebracht tot de kern, waardoor er ruimte is ontstaan voor het thema 'sociaal Europa'. Europese samenwerking reikt namelijk verder dan het beschermen van de economische belangen van de lidstaten en haar burgers. Onderwerpen als gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming komen aan bod. - Geeft de kern weer van hoe de Europese Unie is georganiseerd; - uitgebreid aandacht voor Europees burgerschap en de sociale kant van de Europese samenwerking; - onderscheidend door de vele oefenvragen en -casuistiek. Op www.praktischeuropeesrecht.noordhoff.nl staan extra oefenvragen waarmee de student de stof eigen kan maken en zich kan voorbereiden op het tentamen. Doelgroep Bachelor-opleiding recht en studies waarbij kennis van de Europese Unie relevant is: Recht, Internationale betrekkingen, andere recht-gerelateerde studies. De auteurs Ingrid Huzen is docent Europees Recht bij de opleiding rechten bij Hogeschool van Amsterdam. Manon Wormsbecher is docent Europees recht bij de opleiding Europese Studies aan Universiteit van Amsterdam.

    EAN Code:
  • 9789001079673Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 64.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement