Praktijkboek passend onderwijs


Omschrijving:

Praktijkboek passend onderwijs leert je hoe je hulp aan zorgleerlingen binnen het primair onderwijs (het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs) kunt geven en wat de mogelijkheden en de grenzen zijn van het onderwijs aan zorgleerlingen. Waarom kiezen voor Praktijkboek passend onderwijs? * uitstekende koppeling tussen wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen; * handige samenvattingen per hoofdstuk; * handige ondersteunende website met extra studie- en oefenmateriaal. In het basisonderwijs is het aantal leerlingen met specifieke didactische en pedagogische behoeften sterk gegroeid. Het streven om alle leerlingen passend onderwijs te bieden heeft serieuze consequenties voor de dagelijkse praktijk van de leerkracht. Ook heeft het gevolgen voor de organisatie van de leerlingenondersteuning binnen de school en het geven van specifieke hulp en begeleiding. Praktijkboek passend onderwijs leert je wat de mogelijkheden en de grenzen zijn van het omgaan met zorgleerlingen in de school. De beschreven oplossingen en werkwijzen hebben zich in de praktijk bewezen en zijn waar mogelijk door onderzoeksresultaten ondersteund. Praktijkboek passend onderwijs is een grondige herziening van Praktijkboek leerlingenzorg. In deze nieuwe editie zijn veel nieuwe ontwikkelingen, bevindingen en onderzoeken verwerkt. Zo kun je uitgebreid lezen over activerende didactiek, verschillende instructiemodellen, samenwerkend leren en opbrengst- en handelingsgericht werken. Ook de effecten van groepsgrootte en meer handen in de klas zijn in deze uitgave geintegreerd. Deze uitgave gaat dieper in op hoe je als leerkracht of IB'er leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben kunt begeleiden en welke competenties je daarbij nodig hebt. Praktijkboek passend onderwijs is een overkoepelend boek dat geschikt is voor studenten aan de pabo en voor studenten die de universitaire opleiding Orthopedagogiek of Onderwijskunde volgen. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book. Online ondersteuning Op de ondersteunende website www.praktijkboekpassendonderwijs.noordhoff.nl vinden studenten toetsvragen met feedback, samenvattingen per hoofdstuk en gebruiksklare formulieren. Docenten kunnen er terecht voor extra toetsvragen. Voor het samenstellen van toetsen kunnen zij gebruikmaken van Toets-op-maat.

    EAN Code:
  • 9789001866228Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 78.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement