Naar een geintegreerde zorg


Omschrijving:

Volwaardige zorg voor ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen impliceert een kwaliteitsvolle en geintegreerde zorg van alle beschikbare dienstverleningen, mantelzorgers en andere betrokkenen. Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Samen moeten zij integrale een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Om dit tot stand te brengen, moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dat is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, de beleidsverantwoordelijken, de directies van voorzieningen en de gebruikersorganisaties. Naar analogie met het eerder verschenen Samen onderweg naar 2020 wil deze publicatie inspireren en de relevante beleidsdoelstellingen ondersteunen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden handvaten aangereikt voor een geintegreerde zorg voor ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Als woonzorg- en geestelijke gezondheidsvoorzieningen elkaars meerwaarde leren kennen en leren hoe ze elkaar kunnen ondersteunen, kunnen ze immers zoveel meer voor elkaar betekenen.

    EAN Code:
  • 9782509031686Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 32.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement