Macro-economie


Omschrijving:

Economische groei, werkgelegenheid en werkloosheid, begrotingstekort en overheidsschuld, inflatie, rentevoeten, inkomensongelijkheid, de inkomenskloof tussen rijke en arme landen... Macro-economische ontwikkelingen behoren tot het nieuws van elke dag. Dit handboek richt zich zowel tot studenten als tot een breed publiek van geinteresseerden. Het biedt inzicht in het verloop van de belangrijkste macro-economische variabelen, hun onderlinge samenhang, en de mogelijke invloed daarop van het beleid. Deze vierde editie bevat naast een coherent theoretisch denkkader ook veel voorbeelden uit het dagelijkse leven en een dertigtal uitgewerkte toepassingen. Die leiden de lezer doorheen de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en (beleids)discussies van de laatste vijftien jaar: de financiele en economische crisis die in 2008 uitbrak, de eurocrisis, de coronacrisis van 2020, de zeer lage rente, het gevoerde monetair en budgettair beleid en de effecten daavan, de discussies over werkgelegenheid en economische groei, de toenemende ongelijkheid, enzovoort. Zo leert de lezer onze economische realiteit echt vatten.

    EAN Code:
  • 9789463930307Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 55.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement