Lidgelden en andere bijdragen: wanneer belast met btw?


Omschrijving:

Is het lidgeld van een schietclub te belasten met btw? Is er over maandelijkse bijdragen van leden die aankopen mogen doen in biologische winkels btw? Moet er btw gerekend worden over de bijdrage betaald aan een serviceclub? In de praktijk stelt zich geregeld de vraag of lidgelden of andere bijdragen die betaald worden in het kader van een lidmaatschap van een vereniging aan de btw zijn onderworpen. Vooreerst is de vraag of een lidgeld of bijdrage binnen de btw-sfeer valt. Hierbij is het begrip “onder bezwarende titel” cruciaal. Als lidgelden of bijdragen binnen de btw-sfeer vallen omdat er een (individuele) tegenprestatie tegenover staat is de volgende vraag die van belang is, of er een vrijstelling van toepassing is of niet. Het begrip “syndicale vereniging” heeft hierbij een vrij uitgebreide reikwijdte waarbij de al dan niet vrijstelling vaak een feitenkwestie is. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financien. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odyssee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de heldere analyse van de btw-vraagstukken. Veronique De Vulder is master in de handels- en financiele wetenschappen, optie accountancy en zaakvoerder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van KMO-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

    EAN Code:
  • 9789046611326Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 32.50
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement