Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk


Omschrijving:

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk Deel 2: organiseren, begeleiden, leiderschap Het grote succes van deel 1 van het boek Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk (2010), toont aan dat er veel interesse is voor het 'nieuwe opleiden'. Opleiders zijn inmiddels bekend geraakt met termen als competentiegericht opleiden, leercirkels en STAMPPOT en hebben zich, gesteund door het boek en diverse cursussen, didactische vaardigheden eigen gemaakt. Het traditionele meester-gezel-model is definitief ingeruild voor een gericht en geexpliciteerd proces van training, begeleiding en coaching. Naast didactische taken verricht de opleider een groot aantal andere taken. In dit tweede deel van Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk: organiseren, begeleiden, leiderschap staan deze 'niet-didactische' taken centraal. Het gaat hierbij onder meer om het selecteren en begeleiden van aios, leiding geven aan de opleidersgroep, samenwerken binnen de instelling en de OOR en zorgdragen voor een kwalitatief goede opleiding. Kortom: taken die vaak leiden tot (ver)zuchten. Dit boek wil de opleider handvatten geven bij het uitvoeren van de 'niet-didactische' taken. Het wil daarbij niet alleen praktische informatie geven, maar ook inzicht in het hoe en waarom van het continue proces van verandering. Dit inzicht helpt de opleider om zijn taak beter te verrichten. Waar mogelijk is de inhoud gebaseerd op onderzoek, verder op ervaring en altijd binnen de wettelijke kaders. In Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk deel 2: organiseren, begeleiden, leiderschap is gekozen voor een vaste en herkenbare hoofdstukstructuur. Ieder hoofdstuk opent met leerdoelen die worden opgevolgd door een herkenbare casus. Daarna is ruim aandacht voor achtergronden en theorie maar ook voor adviezen voor de praktijk. Een informatief boek voor opleiders en leden van opleidersgroepen, maar ook voor aios, coassistenten en allen die op andere wijze te maken hebben met klinisch onderwijs. Over de auteurs: Dr. Tjalling W. de Vries (1959) is kinderarts en opleider in het Medisch Centrum Leeuwarden. Vanuit die functie is hij betrokken bij de vernieuwing van het opleiden en de docentprofessionalisering. Prof. dr. Paul L.P. Brand (1961) is kinderarts en opleider op de Amalia kinderafdeling van de Isala Klinieken in Zwolle, een van de grootste opleidingsziekenhuizen van Nederland, en hoogleraar klinisch onderwijs aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij heeft ruime ervaring als cursusleider in het Teach the Teacher-programma in de regio Noord-Oost Nederland, en is de projectleider van het nieuwe Teaching on the Run-programma in dezelfde regio. Prof. dr. Erik Heineman (1952) is (kinder)chirurg, opleider, hoogleraar chirurgie en tevens afdelingshoofd van de afdeling chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij heeft een uitgebreide achtergrond in zowel de modernisering van het basis curriculum geneeskunde als de medisch specialistische vervolgopleidingen.

    EAN Code:
  • 9789085621164Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 72.90
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement