Kinderen die wij onderwijzen


Omschrijving:

Wat de schrijfster in dit boek aan de lezer aanbiedt, is, kort en eenvoudig gezegd, een praktisch ingestelde psychologie van het schoolkind. Daarbij staat in het middelpunt van de beschrijving de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Er wordt grote nadruk gelegd op de individuele verschillen en de conclusies welke men hieruit moet trekken voor de aanpak van eik afzonderlijk kind. Vervolgens wordt de nodige aandacht besteed aan de ontplooiing van het kind in sociaal opzicht en de grote rol welke juist de schoot als een kindergemeenschap vervult. Tenslotte wordt er uitvoerig gesproken over de intellectuele ontwikkeling, die zeker niet het enige, maar toch wel een zeer voornaam doel is van de opvoeding op de lagere school. Daar de auteur zich niet begeeft in de eigenlijke methodiek van het onderwijs, maar zich strikt beperkt tot het/ zuiver psychologische, blijven haar beschouwingen los van een bepaald schooitype en van nationaal of anderszins gebonden onderwijsmethoden en dus ook buiten Engeland overal kunnen dienst doen. Deze bestaat in de eerste plaats in voorlichting aan de beroepsopvoeders, de leerkrachten van, het lager onderwijs. Maar zeker zullen vele ouders, in een tijd dat dezen door schoolavonden en oudercommissies zo nauw bij de schoolzaken plegen betrokken te worden, dit boek met belangstelling lezen.

    EAN Code:
  • 9789031503285Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 15.99
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement