KIJK! voor de BSO


Omschrijving:

Steeds meer ouders kiezen voor de mogelijkheid om hun kind toe te vertrouwen aan een BSO. Zij dragen daarmee hun opvoedkundige taak tijdelijk aan de pedagogisch medewerkers van de BSO over. De buitenschoolse opvang biedt kinderen de mogelijkheid om andere kinderen te ontmoeten, met hen te spelen. Het is bij uitstek een plaats waar kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kind bij de BSO in goede handen is. Dat stelt de nodige eisen aan de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. Zij moeten niet alleen een gedegen kennis van de ontwikkeling hebben, maar vooral ook in staat zijn hetgeen ze bij kinderen observeren om te zetten in de juiste ondersteuning, passend bij de specifieke kenmerken en behoeften van ieder kind. KIJK! voor de BSO is een instrument waarmee u op de BSO de betrokkenheid van kinderen, hun welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag observeert en registreert. Het helpt u om op een systematische wijze zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens die u verzamelt zijn afkomstig uit twee bronnen: de pedagogisch medewerker en (vanaf dat het ongeveer 9 jaar oud is) het kind. Door deze twee bronnen bij elkaar te brengen, ontstaat een nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Op basis van deze informatie is het mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Aanpassen van de (speel)omgeving en een bewuste keuze van activiteiten vraagt veel van pedagogisch medewerkers. KIJK! voor de BSO geeft een duidelijke sturing aan dit proces. Met inschakeling van professionele ondersteuning op de werkvloer kunt u het werken met KIJK! voor de BSO tot een vast en herkenbaar onderdeel van uw werkwijze maken. KIJK! voor de BSO bestaat uit een handleiding en een kopieerboekje. In de handleiding zijn ontwikkelschetsen opgenomen voor kinderen in groep 1-2 en voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Deze schetsen geven u een beeld van hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen uit deze leeftijdsgroepen in grote lijnen verloopt. Ze geven aan wat u van de kinderen in deze periode normaal gesproken mag verwachten. Bij het registreren van observatiegegevens maakt u gebruik van Signaleringslijsten. Voor kinderen van vanaf ongeveer 9 jaar is een Kindlijst ontwikkeld. Beide lijsten zijn opgenomen in het kopieerboekje.

    EAN Code:
  • 9789461180155Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 51.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement