Inzet van eigen ervaringen


Omschrijving:

• Leert sociaal werkers (in opleiding) persoonlijke ervaringen in te zetten in hun werkveld; • praktisch en concreet, met volop aandacht voor voordelen en valkuilen; • focust op de kracht van authentiek contact binnen de herstelondersteundende zorg. In recente ontwikkelingen in het sociaal domein is het accent meer komen te liggen op gelijkwaardigheid en openheid in de hulpverleningsrelatie. Professionele distantie maakt langzaamaan meer plaats voor het normaliseren van de relatie en de wederkerigheid tussen sociaal werker en client (en naastbetrokkenen). Hierdoor komt de menselijke rol veel meer naar voren en is er sprake van contact maken van mens tot mens met al onze persoonlijke ervaringen, die daarin worden meegenomen. Inzet van eigen ervaringen, de eerste editie, is een vaardigheidsboek. Het leert sociaal werkers (in opleiding) eigen ervaringen met ontwrichting en herstel functioneel in te zetten bij het begeleiden van clienten die in herstel zijn. Deze persoonlijke ervaringen zijn een bron van kennis (ook de 'derde bron' genoemd) die op een deskundige wijze gebruikt kan worden in het contact met clienten die in herstel zijn. Aan de hand van het boek leert de lezer o.a.: • Welke ervaringen ingezet kunnen worden; • gevoelens van kracht, kwetsbaarheid, trots en schaamte die gepaard kunnen gaan met het inzetten van eigen ervaringen te hanteren; • eigen ervaringen uit te werken in een verhaal; • voordelen en valkuilen van het inzetten van eigen ervaringen scherp te krijgen; • concrete stappen voor het functioneel inzetten van eigen ervaringen te trainen. Inzet van eigen ervaringen past binnen de herstelondersteundende zorg, dat steeds meer terrein wint in het sociaal domein. Het boek draagt bij aan het normaliseren van ontwrichtende ervaringen en moedigt aan deze te zien als een bron van kennis. Motivatie van de auteur om dit boek te schrijven “Het inzetten van eigen ervaringen past bij het begrip echtheid. Echtheid (authenticiteit) betekent jezelf zijn en contact maken van mens tot mens.” Inzet van eigen ervaringen is geschreven voor de hbo-opleidingen Social Work (voltijd en deeltijd; propedeuse en hoofdfase), GGZ-agoog en de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Maar het boek is ook geschikt voor de post-hbo-opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching, en voor het 3e en 4e jaar van de mbo-opleidingen Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en Sociaal Werker (niveau4). Studenten en docenten vinden op de ondersteunende website relevante websites en bijlagen voor verdere verdieping van de informatie uit het boek. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

    EAN Code:
  • 9789001297459Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 24.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement