Intervisie


Omschrijving:

Steeds meer organisaties en lokale besturen omarmen de intervisiemethode als belangrijke leer- en werkvorm voor professionele werkers. Leden van het managementteam, andere leidinggevenden, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, kwaliteitscoordinatoren, stafmedewerkers en anderen nemen geregeld de tijd voor reflectie op hun eigen professioneel handelen. Ook wordt de methode vaker toegepast als onderdeel binnen een traject voor management- en leiderschapsontwikkeling. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Er wordt met andere woorden geleerd van ervaringen. Veel diensten en teams beschikken immers over een reservoir van niet gearchiveerde en dus ook niet gebruikte ervaringskennis, of knowhow. Intervisie maakt het precies mogelijk die onaangeboorde ervaringswijsheid te ontsluiten en vruchtbaar te maken. Bij deze content zoomt auteur Stef Herman eerst in op de relatie tussen leren en reflecteren en de intervisie als reflectieve leervorm. Vervolgens besteedt hij aandacht aan aanverwante werk- en leervormen, zoals coaching, supervisie en werkoverleg. Daarna biedt hij een basisconcept en grondstructuur aan voor het intervisieleren en leest u welke stappen deel uitmaken van een begeleid traject. In het laatste deel gaat de auteur in op de thema's vervolmaking en meesterschap: wat verstaan we onder deskundigheid, vakmanschap, adequaat professioneel gedrag en professionaliteit. Hij sluit af met enkele aanbevelingen.

    EAN Code:
  • 9782509030771Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 49.00
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement