Grondslagen van corporate governance


Omschrijving:

• Een multidisciplinaire benadering van corporate governance; • unieke ruime benadering van het begrip stakeholder; • veel aandacht voor corporate governance-vraagstukken in internationale contexten. Grondslagen van Corporate Governance is het meest gebruikte inleidende boek over dit onderwerp en wordt aan vele instellingen in het hoger onderwijs voorgeschreven. Bij corporate governance gaat het in essentie om een efficient toezicht op het bestuur van ondernemingen (de 'checks') en om een evenwichtige verdeling van invloed tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders (de 'balances'). Het Nederlandse systeem van corporate governance is gebaseerd op het 'Rijnlandse model', waarin alle stakeholders betrokken zijn bij de onderneming. Het richtsnoer voor het handelen van het bestuur en de raad van commissarissen is het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. In de visie op behoorlijk ondernemingsbestuur staan de elementen samenwerking, duurzaamheid en stakeholders centraal. Het vraagstuk van corporate governance is een multidisciplinair vraagstuk. In Grondslagen van Corporate Governance is daarom gekozen voor een geintegreerde benadering, waarin juridische, economische en financiele aspecten in samenhang worden behandeld. Deze vernieuwde, vierde editie van Grondslagen van Corporate Governance is geactualiseerd op basis van belangrijke veranderingen in de wereld van corporate governance. Denk aan de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten, de nieuwe Engelse Corporate governance Code, de discussie over de bescherming tegen vijandige overnames van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, de nieuwe wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen die de werking uitbreidt naar de semipublieke sector, het nieuwe vrouwenquorum e.d. Naast de theorie is ook de casuistiek geactualiseerd. Grondslagen van Corporate Governance is geschikt voor bachelor- en masterstudenten in het hoger en universitair onderwijs die zich in corporate governance willen bekwamen. Dit boek wordt binnen het hbo vooral voorgeschreven bij Bedrijfskunde, Finance& Control en Accountancy. Studenten vinden in de ondersteunende online omgeving o.a. multiplechoicevragen, vraagstukken en casussen. Voor docenten staan er uitwerkingen. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf (URL TOEVOEGEN: https://bookshelf.nl/). Zoek het E-ISBN van dit boek » (URL invoegen: https://www.noordhoff.nl/hoger-onderwijs/overzicht-e-isbns Ruud Pruijm is emeritus-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij verbonden aan het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Bij deze universiteit is Pruijm ook een aantal jaren actief geweest als visiting professor Corporate Governance.

    EAN Code:
  • 9789001738822Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 89.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement