Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen


Omschrijving:

Van Storig verscheen in de Prismareeks de succesrijke Geschiedenis van de filosofie (Prisma 409/410). Met dezelfde competentie wordt hier de geschiedenis der wetenschap gegeven: wetenschap genomen in de meest uitgebreide zin, dus omvattend het geheel der gesystematiseerde menselijke kennis. Men krijgt hier derhalve een zo veelzijdig mogelijk beeld van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen, waarin duidelijk de invloed naar voren komt van wijsgerige, theologische, religieuze en algemeen cultuurhistorische stromingen. Storig heeft en met goed gevolg een synthese beproefd van de vele caleidoscopische facetten van het menselijk weten. Zijn werk is zo geworden tot een waarlijk vormend boek, geschikt, ja onontbeerlijk voor ieder. Want elke discussie van actuele problemen veronderstelt enige kennis van de historische ontwikkeling der wetenschap, omdat het juist de wetenschap is die het sterkst het aanschijn der aarde gevormd heeft en van welke in hoge mate het toekomstige wel en wee der wereld afhangt. Geen ontwikkeld mens kan buiten een geschiedenis der wetenschap. Ook als naslagwerk kan het zijn dienst bewijzen. In twee latere delen zal de geschiedenis der wetenschap van de 16e eeuw tot heden behandeld worden.

    EAN Code:
  • 9789031504220Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 20.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement