Geloof in de wetenschap


Omschrijving:

Is er in de wetenschap nog ruimte voor religie? Gaat het bij de discussie over evolutie of (neo-) creationisme om een wetenschappelijk verschil van mening of is het eerder een conflict tussen wetenschap en geloof en dus niet met wetenschappelijke argumenten op te lossen? Is vrijheid van wetenschap ongelimiteerd of kent die vrijheid haar grenzen en beperkingen? De beoefenaar van de wetenschap weet zich gebonden aan algemeen erkende normen. Waarop zijn die gebaseerd? Wat is uberhaupt de oorsprong van moraal en ethiek? Hoe komt het dat het vertrouwen in de wetenschap, dat lange tijd onomstreden was, de laatste tijd niet meer vanzelfsprekend is en soms zelfs lijkt te eroderen? Dit soort vragen wordt in deze bundel essays aan de orde gesteld. Niet dat hierover het laatste woord gesproken wordt, maar de auteur biedt wel antwoorden op die vragen vanuit een duidelijke en positieve visie op de wetenschap. Hopelijk nodigen ze de lezer uit tot nadenken en mogelijk tot een eigen afweging en stellingname. De discussies zijn gegroepeerd in een vijftal hoofdstukken. Deze kunnen ook goed als aparte essays gelezen worden, maar zijn onder ling verbonden door de rode draad 'geloof in de wetenschap'.

    EAN Code:
  • 9789464060645Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 19.50
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement