Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving


Omschrijving:

Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving worden de Europese monetaire verhoudingen, de ontwikkelingen in de mondialisering en de risico's voor ondernemingen die daaruit voortvloeien beschreven. Het boek geeft inzicht in de manier waarop ondernemingen de nadelige gevolgen hiervan voor het ondernemingsresultaat kunnen vermijden door middel van beleid. De theorie uit de eerste hoofdstukken wordt in de latere hoofdstukken praktisch toegepast op het gebruik in financiele en treasury afdelingen van ondernemingen en overheidsorganisaties. Uitgangspunt van het boek is dat studenten zelfstandig met het boek kunnen werken. Ingewikkelde vakterminologie en wiskundige analysetechnieken zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten, waardoor het boek zeer studentvriendelijk is. De nieuwe editie is volledig geactualiseerd. - Biedt de basisprincipes van de monetaire economie; - geeft studenten een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de financiele wereld; - uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent. Op de website www.geldieb.noordhoff.nl vinden studenten oefentoetsen met inhoudelijke feedback en studieadvies. Die is ook te gebruiken via de smartphone met de nieuwe app Leert. De website bevat verder een begrippentrainer, leerdoelen en samenvattingen per hoofdstuk. Voor docenten is een docentenhandleiding opgenomen en zijn powerpoints te vinden met tabellen en figuren per hoofdstuk. Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Toetsen kunnen geexporteerd worden naar diverse formats. Doelgroep Finance & Control, Accountancy, Commerciele Economie, Bedrijfskunde, Civiele Techniek en Bouwkunde. De auteurs Ad Marijs en Wim Hulleman zijn ruim twintig jaar succesvolle auteurs van de serie Algemene Economie en bedrijfsomgeving en beiden al vele jaren docenten bij Hogeschool Windesheim.

    EAN Code:
  • 9789001590987Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 77.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement