Dialooginstrument HGW


Omschrijving:

Dialooginstrument HGW Meer diepgang in de collegiale dialoog Praat met collega's over de aanpak van leerlingen: * Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? * Welke leraarvaardigheden sluiten daarbij aan? * Heb ik die vaardigheden in huis, of heb ik daarbij hulp/scholing nodig? Handelingsgericht werken vraagt dat leraren goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in hun groep. Wanneer die onderwijsbehoeften moeilijk onder woorden te brengen zijn en je niet meteen weet wat je te doen staat, heb je behoefte aan een goed gesprek met een collega. Met het Dialooginstrument HGW krijg je helder in beeld wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en wat dat van jou als leraar vraagt. Het Dialooginstrument HGW geeft het gesprek meer diepgang, en biedt houvast voor het dagelijks handelen. Het Dialooginstrument HGW bestaat uit een doos met daarin een uitvouwbaar dialoogveld, 165 kaartjes en een handleiding. Op de kaartjes staan onderwijsbehoeften en leraarvaardigheden omschreven voor vier domeinen: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid. Er zijn ook kaartjes met omschrijvingen voor de mindset en het planmatig handelen van de leraar. Door passende kaartjes te kiezen, ontstaat duidelijk zicht op wat de leerling nodig heeft, en wat de leraar daarbij kan bieden. Zo kun je gericht een plan van aanpak maken.

    EAN Code:
  • 9789461182197Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 44.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement