De docent als meester van de interactie


Omschrijving:

- Effectief leren motiveren, coachen, adviseren en grenzen stellen aan ongewenst gedrag; - stimuleert een goed en prettig leerklimaat in de klas; - gebaseerd op wetenschappelijke theorie en op jarenlange ervaring van de auteurs. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kampen met een motivatieprobleem. Ze hebben het gevoel dat de lesstof nauwelijks aansluit bij hun voornaamste interesses en ervaren maar weinig autonomie. Veel scholen experimenteren daarom met manieren om leerlingen meer regie te geven over hun eigen leerproces. Hierdoor verschuift de rol van de docent van voornamelijk instruerend naar meer begeleidend. Maar begeleiding houdt beduidend meer in dan alleen motiveren. De docent dient ook te kunnen coachen, adviseren en grenzen stellen. De intuitieve aanpak van de docent blijkt vaak weinig effectief te zijn. De docent als meester van interactie beschrijft een nieuwe visie op begeleiden, waarbij het uitgangspunt is dat de docent meesterschap dient te ontwikkelen op vier fundamenteel verschillende gebieden van interactie, die hij afhankelijk van de context flexibel kan inzetten: coachen, adviseren, instrueren en grenzen stellen. Met als resultaat: docenten die met zelfvertrouwen en plezier een goed en prettig leerklimaat weten te creeren. De docent als meester van interactie is gebaseerd op vier pijlers, die worden uitgewerkt aan de hand van concrete voorbeelden: • Een inleiding in de psychologie van motivatie; • een theorie over gedragsverandering, met speciale aandacht voor de rol van emoties en de invloed van de context op gedrag; • de interactiematrix: een schematisch overzicht dat in een oogopslag de verschillen en overeenkomsten tussen de vier verschillende interactieposities (coachen, adviseren, instrueren, grenzen stellen) laat zien; • een grondige uitwerking van de verschillende interactieposities. Hoewel het boek veel wetenschappelijke informatie bevat, is het vooral een praktijkboek, opgebouwd rond concrete voorbeelden. Ieder hoofdstuk bevat reflectievragen, zelfinzichtvragen en oefeningen. De docent als meester van interactie is geschreven voor (aanstaande) docenten, mentoren en schoolleiders van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het boek is inzetbaar vanaf de propedeusefase. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf (URL TOEVOEGEN: https://bookshelf.nl/). Zoek het E-ISBN van dit boek » (URL invoegen: https://www.noordhoff.nl/hoger-onderwijs/overzicht-e-isbns) Jan Teggelaar is onderwijssocioloog en was jarenlang rector van het Olympus College. Als directeur van advies- en trainingsbureau 'Teggelaar & Partners. Advies, Training en Coaching' heeft hij talloze docenten en schoolleiders getraind en gecoacht. Menno Hulswit is leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en docent biologie aan Thomas a Kempis Arnhem. Daarnaast is hij docent filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van leerlingen met wie het (tijdelijk) minder goed gaat. Hij heeft zich verdiept in motivatieproblematiek en in oplossingsgericht werken.

    EAN Code:
  • 9789001293604Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 32.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement