Bestuurlijke informatieverzorging


Omschrijving:

- Vernieuwde versie van de typologie van Starreveld; - per typologie een overzicht van het bijpassende interne controleraamwerk; - sluit aan bij actuele ontwikkelingen op het gebied van IT. Bestuurlijke Informatieverzorging deel 2B: Toepassingen maakt deel uit van het standaardwerk op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging 'Algemene Grondslagen Starreveld' en 'Bestuurlijke informatieverzorging: Processen'. In dit deel wordt vooral ingegaan op de toepassingen van de theorie en is geschikt voor: controllers, bedrijfseconomen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, organisatieadviseurs, informatiemanagers, automatiseringsdeskundigen, systeemontwikkelaars en eenieder die daarvoor wordt opgeleid. Deze zesde editie is grondig herzien en sluit weer geheel aan bij de CEA-eindtermen en alle ontwikkelingen op het vlak van IT. Bestuurlijke Informatieverzorging deel 2B: Toepassingen is geschikt voor hbo-opleidingen Accountancy, Bedrijfskunde, Finance & Control en Post-graduate universitaire accountancy-opleidingen Studenten en docenten vinden in de ondersteunende online omgeving bij Bestuurlijke Informatieverzorging deel 2B: Toepassingen uitwerkingen en powerpoints. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf (URL TOEVOEGEN: https://bookshelf.nl/). Zoek het E-ISBN van dit boek ยป (URL invoegen: https://www.noordhoff.nl/hoger-onderwijs/overzicht-e-isbns) Prof. dr. O.C. van Leeuwen RA is hoogleraar Bestuurlijke informatieverzorging en Internal control aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van vele werken op dit vakgebied. Daarnaast heeft hij een ruime en gevarieerde ervaring zowel in de rol van adviseur, manager, toezichthouder als investeerder. Drs. J.B.T. Bergsma heeft ruime ervaring als docent in het accountancy-onderwijs en is verbonden aan de Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit. Hij is auteur van vele tekstboeken op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

    EAN Code:
  • 9789001302207Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 82.95
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement