Bedrijfseconomie begrepen


Omschrijving:

Studenten van niet-economische opleidingen hebben vaak moeite met het vak bedrijfseconomie. Ze begrijpen de basis niet of nauwelijks en maken denkfouten bij de meest elementaire begrippen. Bedrijfseconomie begrepen helpt ze op een toegankelijke manier om de kern van het vak bedrijfseconomie snel te doorgronden. Bedrijfseconomie begrepen besteedt in het eerste deel uitgebreid aandacht aan de basis van de bedrijfseconomie, zoals het werken met balansen, winst- en verliesrekeningen en liquiditeitenoverzichten. Het past deze basiskennis vervolgens stapsgewijs toe binnen een aantal onderwerpen en vakgebieden. Het boek gaat hiernaast in op de circulaire economie en de bedrijfseconomische kant van duurzame bedrijfsmodellen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met cases en opdrachten die de studenten zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen maken. Na bestudering van Bedrijfseconomie begrepen zijn studenten in staat om op verschillende niveaus mee te praten over bedrijfseconomische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied, kunnen ze daar waar nodig bedrijfseconomische kennis toepassen en de consequenties van financiele keuzes doorgronden. Bedrijfseconomie begrepen is geschreven voor hbo-studenten die geen of nauwelijks ervaring hebben met bedrijfseconomie, zoals studenten van de opleidingen Rechten, Bedrijfskunde en Human Resource Management. Ir. B.A. (Bernard) Remmelts MBA werkte bijna dertig jaar in het bankwezen en is nu docent bedrijfskunde bij NHL Stenden Hogeschool.

    EAN Code:
  • 9789046907832Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 39.50
 

©2023 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement